Phòng nằm ở dãy bên trong, tiện nghi và trang thiệt bị giống như phòng VIP, nhưng bạn sẽ không có view đẹp lúc về đêm.