Bạn có thể ngắm sông Tam Bạc kết hợp với ngắm nhìn thành phố Hải Phòng. Phố đi bộ lúc về đêm…